لیست داروخانه های استان کردستان
ردیف نام شهر نام داروخانه آدرس تلفن
1 سنندج یوسف بیگی سنندج چهاراه صفری 9368710073
2 سنندج ورمزیار سنندج چهاراه صفری 8733227481
3 سنندج خدیو سنندج ابتدای خیابان کشاورز 8733242918
4 سنندج گلپسندی سنندج چهارراه وکیل 8733285901
5 سنندج گزانی سنندج چهارراه وکیل 8733228557
6 سنندج فتحی سنندج بیمارستان بعثت 8733248093
7 سنندج حشمتی سنندج خیابان امام 8733177703
8 سنندج خورشید سنندج خیابان امام 8733166262
9 سنندج دلپسند سنندج میدان انقلاب 8733166231
10 سنندج اسکندری سنندج چهاراه سیروس 9188733266
11 سنندج فتاحی سنندج فردوسی روبروی پاساژ آشنا 8733153848
12 سنندج ری سنندج فرودوسی روبروی پاساژ اشنا 8733127231
13 سنندج ضیاغریب سنندج کلینیک فرهنگیان 9187821185
14 سنندج سیدی سنندج سه راه شریف اباد 8733667829
15 سنندج نادری سنندج پاینتر از سه راه شریف اباد
16 سنندج کامبیز حسن زاده سنندج خیابان مولوی
17 سنندج آصف سنندج میدان ازادی کوچه بیمه ایران 8733247363
18 سنندج سلطانی سنندج میدان ازادی 8733233039
19 سنندج عندلیبی  خیابان تعریف 8733291747
20 سنندج اکبری خیابان تاج 9183731806
21 سنندج رشیدی  خیابان  پاسداران 8733288123
22 سنندج حسین زاده  بهاران روبروی سوپر شیشه ای 8733701266
23 سنندج والی امینی  خیابان حسن اباد 9186461121
24 سنندج قیصری نایسر 9188781481
25 سنندج گله داری میدان سنه دژ 8733226259
26 سنندج اسماعیل زاده  خیابان پاسداران 9121430868
27 سقز خسروی سقز میدان قدس 9183740126
28 سقز جلالی سقز میدان ه لو 8736215700
29 سقز میرزاپور سقز میدان ه لو 8736223624
30 سقز بدوی سقز میدان ه لو 9180600191
31 سقز اعتمادپور سقز میدان ه لو 8736222939
32 سقز شربتی سقز روبروی حسنیه 9187779437
33 سقز تقی زاده سقز میدان ازادی 9188843354
34 سقز امان اللهی سقز میدان شهدا 8736235582
35 سقز رحمانی سقز پایینتر از کاروانسرای خلیفه زاد 8736211121
36 سقز علیپور سقز خیابان شهناز کلینیک تخصصی 9169952133
37 سقز وثوقی سقز شهرک دانشگاه 9188752702
38 سقز احمدی پور سقز میدان ه لو 8736308290
39 بانه دکتر سحرخیز خیابان بیمارستان 9181762586
40 بانه شوان خاکی خیابان بیمارستان 8734260508
41 بانه دکتر مدرسی خیابان بیمارستان روبروی ساختمان سحرخیز 8734267771
42 بانه دکتر سرشیوی خیابان امام جنب درمانگاه شفا 8734269093
43 بانه دکتر سلیمان نژاد بلوار مهارت – بیمارستان رازی
44 بانه دکتر شافعی خیابان بیمارستان 8734263465
45 بانه دکتر ابراهیم زاده روبروی پاساژ باران 9181761510
46 مریوان برزآبادی چهار راه بیمارستان 8734549490
47 مریوان آرام احمدی  خیابان سیدقطب 9307981837
48 مریوان طارق ساعدی چهار راه بیمارستان 9393071288
49 مریوان   ..رضایی /کامرانی پور  بالاتر از چهار راه بیمارستان 9373682005
50 مریوان مکاری بلوار رسالت 8734531040
51 مریوان لطفی بیمارستان فجر 8734520515
52 مریوان خردمند  بیمارستان قدیم 8734591110
53 مریوان اخترکاوان میدان سرباز 8734545110
54 مریوان مهرنیا خیابان رسالت 8734550121
55 مریوان روناک ایمامی خیابان رسالت 9188762282
56 مریوان خوارزمی خیابان سید قطب جنب اداره اوقاف 8734525075
57 مریوان خورند  خیابان رسالت 8734532071
58 بیجار سهرابی خیابان توحید 8738231443
59 بیجار سیدمیرزایی مجتمع گروسی 8738230966
60 بیجار بهاری پایین تر از مجتمع گرووس 9197157388
61 بیجار الله مرادی بیجار مجتمع گروس 8738237493
62 بیجار علی کامیار روبروی مجتمع گروس 8738223375
63 بیجار وفایی مجتمع گروس 8738237440
64 دهگلان خمیس ابادی دهگلان خیابان استقلال 9183373499
65 دهگلان راستین دهگلان خیابان استقلال 8735121065
66 دهگلان سرابی دهگلان بیمارستان 9181735317
67 دیواندره کرمی خیابان امام 9181711047
68 قروه رضیان قروه بیمارستان بهشتی 9383788011
69 قروه کرمی قروه میدان اتحاد 8735252673
70 قروه کریمی قروه انتهای خیابان شریعتی 8735240046
71 قروه قادرمرزی قروه خیابان شریعتی 9186479839
72 قروه مهدی امینی قروه خیابان شریعتی 8735252161
73 قروه وحیدامینی قروه خیابان شریعتی 8735227681
74 قروه شفا قروه خیابان شریعتی 9183729151
75 قروه رحیمی قروه خیابان شریعتی 87352222204
76 قروه جولا قروه میدان اتحاد 8735227433
77 قروه گوهری قروه کوچه سرچشمه 9374758223
78 قروه صیفوری قروه میدان اتحاد 8735222693
79 کامیاران دکترروحانی کامیاران روبروی بیمارستان سینا 9188700630
80 کامیاران دکترجواهری کامیاران روبروی لیمارستان سینا 9183788824
81 کامیاران قربانی کامیاران چهارراه اصلی 8735526466
82 کامیاران کرم دوست کامیاران پایینتر ازچهارراه اصلی 9180605278
83 کامیاران محدث کامیاران چهارراه اصلی 8735523432
84 کامیاران فارابی کامیاران چهارراه اصلی 9383626271
85 کامیاران عوضی کامیاران بیمارستان سینا 9120623167
86 سریش اباد کاظمی سریش اباد 8735421039
87 صاحب سوزنی سقز صاحب 9373449808