داروخانه های استان همدان

نام داروخانه

نام شهر

آدرس

تلفن

 
ترجمان همدان ابتدای خیابان باستور

38268402

 
قانون همدان اواسط خیابان پاستور

38276130

 
اولیایی همدان دور میدان بوعلی سینا بین خیابان خواجه رشید و بین النهرین

32531259

 
مرکزی همدان دور میدان بوعلی سینا بین خیابان بین النهرین و پاستور

38254220

 
مهر همدان خیابان بوعلی ساختمان پارس طبقه اول

32529229

 
ارفعی همدان دور میدان بوعلی سینا بین بلوار مدنی و خیابان بوعلی

32510240

 
محمدی نهاوند ابتدای خیابان ازادگان روبروی پاساژ اربابی جنب فروشگاه بیوتی

33246245

 
اریا نهاوند خیابان 17 شهریور

33243025

 
امامی نهاوند خیابان 17 شهریور

33220011

 
ولیعصر ملایر میدان امام

32256651

 
امام ملایر ابتدای خیابان شهید توسی

32229175

 
سینا ملایر پارک چمران

32222599

 
محروقی تویسرکان خیابان باهنر

34922190

 
شفا تویسرکان خیابان باهنر

34922244

 
رازی تویسرکان خیابان باهنر

34940164

 
مهر فامنین خیابان امام خمینی جنب بانک ملی

9188128536

 
سیف فامنین پشت بانک ملی جنب سونوگرافی

36223031

 
امام رضا کبودراهنگ بلوار ولیعصر بیمارستان امام رضا    
ذوالعلی کبودراهنگ خیابان مطهری جنب بانک ملی

35222731

 
شیخ بابایی کبودراهنگ خیابان مطهری جنب ساختمان پزشکان امیرالمومنین

35226866