داروخانه های استان هرمزگان

نام داروخانه

آدرس

تلفن

امیری زاده

خ مرادی

32224937

امیری زاده٢

سه را ه پلنگ صورتی

32224938

شیخان

خ مرادی

322227027

قنادی

خ مرادی

32246646

رسالت

خ رسالت

33678958

بھداشتی معلمی

فلکه برق

 

گلشھر

نخل خدا جنب پمپ بنزین بلال

 

زارعی

روبروی بیمارستان شھید محمدی

 

آھنگ قشم

قشم جنب بیمارستان الزھرا

35228055

جالینوس

خ امام خمین

خ امام خمین

خلیج فارس میناب

میناب

42226551

الوسی

میناب

442223344

دلیران نیا

خ مرادی

32228151

شرفایی بستک

بستک

3222002

طالبی

خ مرادی

32242056

محبی

خ پاسداران

33563242

رازی

فلکه برق

32245099

کیمیا

چھارراه سازمان

32253436

جعفرزاده

میناب

 

پاستور

فلکه برق

32222960

اسدی

خ مصطفی خمینی

33669410

افتخاری

حاجی آباد

35423216

امیری

خ مصطفی خمینی

33676561

رنجبر

در گھان

 

زارع

میناب

52222405

صمدی

حاجی آباد

35423939

زیبا شھر

چھارراه خانه نان

33336990

سینا

خ مرادی

32231555

دارابی

خ امام خمینی

66768951

ملا حسینی

سورو

33556874

خاتم الانبیا

خ امام خمینی

32186539

بیمارستان کودکان

خ دارو پخش

 

اکسیر

   

آلفا

خ مرادی

32225977

آریا

خ مرادی

32249952

آنامیس

   

بالشدر

خمیر

 

پردیسان

خ رسالت

33740083

تصدیقی

ششصد دستگاه

33558895

جالینوس٢

   

جباری

رودان

 

درمانگاه بندر خمیر

بندر خمیر

33224316

اسلامی

شھرک توحید

33701287

امینی

قشم

35220361

آذر مھر

فلکه شھربانی

 

باران زاده

خ شاه حسینی

32228710

باغستانی

   

بخشنده

کمربندی

32246264

زرگرنیا

لنگه

33755951

شاھمرادی

خ سید جمال الدین

 

شمسایی

 

32220192

فرھمند

خ مرادی

 

لیاقت

خ برق

32230072

مشیر

خ شریعتی

32221449

معافی

خ امام خمینی

32247478

معتضد کیوانی

خ مرادی

33343597

ملک زاده

بندر گنگ

32227381

میعاد

حاجی آباد

44233111

نیکخو

خ امام خمینی

34224638

فقیه

رودان

32221372

رازی رودان

رمکان قشم

 

زند

در گھان

 

سینا درگھان

میناب

 

سینا میناب

میناب

43226450

مرادخانی

خ امام خمینی

42226075

عظیم

خ امام خمینی

32231718

کشاورز

   

کورش

بلوار امام خمینی

33687082

کیمیا جاسک

بلوار امام خمینی

42520700

نیکو

قشم

35222976

صفری

چھارراه فاطمیه

 

محمدیھا

لنگه

 

گلپایگانی

   

نیلی

میناب

 

کسری

بازار پوراف

 

جزیره

بازار پوراف

 

شفا

لنگه

 

عالم زاده

   

عظیم زاده

گچین

 

راد

   

بیوتی

میناب

42224296

رحیمی

قشم

 

فروشگاه خانم گل

بازار روز

32349283

سالار کیش

کیش

 

رایف

   

پردیس

کیش

 

ام لیلا

   

صاحب الزمان

   

قاسم

گلشھر

33666180

تھمتن

   

نیکان

رودان

 

ھانی ٢

   

حمزوی

میناب

 

ابوالقاسم

کیش

 

بحرپیما

لنگه