داروخانه های استان البرز

تلفن

آدرس

داروخانه

52222223

خیابان شهید بهشتی- نبش کلینیک بهشتی

آلمانی

52233225

کرج- میدان شهدا

نور

52222333

خیابان شهید بهشتی- رو به روی کلینیک بهبد

فاطمی

52222323

خیابان شهید بهشتی- قبل از زیرگذر طالقانی

دی

52223333

خیابان بهشتی –نرسیده به شهدا- جنب بهبد

بهبد

50023322

چهارراه طالقانی- بعد از بانک صادرات

چلنگر

52203323

خیابان بهشتی- پشت فروشگاه البسکو- خیابان یادگاری

مظلومی

52220233

خیابان بهشتی- پشت فروشگاه البسکو- خیابان یادگاری

هدایتی

5230330

فردیس –فلکه 3

فردیس

52323023

فردیس –بعد از کانال غربی

س مت

23235233

شهریار- چهارراه مخابرات

هستیا

23325202

فاز 5 اندیشه- بعد از درمانگاه بهار

شریف

23332202

فاز 5 اندیشه- جنب مسجد روبروی تیراژه

طالبیان

23032232

جاده م رد- چهارراه م رد- نبش م صدرا

دشتی

52322222

عظیمه –بلوار استق ل

روشا

50233232

مطهری- جنب میدان نبوت

قانون

50033222

گوهردشت – خیابان یکم

حکیم فارابی

50025322

دهقان وی – اول نبش میدان

نظری

55530033

فاز 0 مهرشهر- خیابان مرزبان

دانشور

50523502

مهرشهر- ابتدای بلوار ارم

ایمان

50023522

باغستان- بین گلستان 23 و 23

آذر

50335325

گوهردشت- خیابان هشتم

ناصری

50522223

میانجاده- نبش خیابان عدل

نوروزی

55523322

شاهین وی – خیابان نهم

آریا

50233322

مهرشهر- حسین آباد- نبش چهارراه

محرم زاده

52232325

03 متر گلشهر- بعد از چهارراه گلزار

ایلبیگی زاده

52235323

2 تیر- ابتدای بلوار دانش آموز

مرآبادی

55525255

گلشهر- خیابان درختی- نبش خیابان مادر

احمدپور

 

مهرشهر- حسین آباد- جنب پل

مهران حیدری

55222330

مهرشهر- کیانمهر- انتهای بلوار کیانمهر

نگین

55232225

کیانمهر- انتهای بلوار آزادی

شبانه روزی کیانمهر

50002233

گوهردشت- خیابان سیزدهم رستاخیز

ره روان

253032

هشتگرد- خیابان امام

مهیار

223223

هشتگرد- خیابان امام جنب پل هوایی

یاسری

3532220

نظرآباد- خیابان انق ب- خیابان شهید اشرفی اصفهانی

میرحسینی

3532220

نظرآباد- انتهای خیابان انق ب

شبانه روزی نظرآباد

3525300

نظرآباد- خیابان الغدیر جنوبی- غدیر 2

شبانه روزی حسینی

52232353

محمدشهر- روبه روی ورودی مشکین دشت

شبستری

52220223

محمدشهر- روبه روی ورودی مشکین دشت

بهشتی زاده

52525223

ماهدشت- پایین تر از میدان امام خمینی- جنب درمانگاه سیب

بزرگمهر

52532233

ماهدشت- پایین تر از میدان امام خمینی- جنب بانک ملی

مهر

52522223

ماهدشت- انتهای بلوار ماهدشت

آرمان

52533222

ماهدشت- ابتدای بلوار ماهدشت

ماهدشت