گل آفشان آرایش تولید کننده ۵ برند ( ثمین - مدیلن - لامینین - مدیپن - مدیسان ) فستیوال

هر ماه در این بخش برنامه فروش ویژه محصولات ما در پنج برند (ثمین – مدیلن – لامینین – مدیپن – مدیسان) در داروحانه های تهران در اختیار شما مصرف کننده عزیز قرار می گیرد تا از تخفیف های ویژه ما برخوردار گردید.