سلامت ناخن ها

بلندی و کوتاهی ناخن ها: ناخن های ما نقش بسیار مهمی را از جمله حفاظت و پشتیبانی از انگشتان دست و پا را برای ما ایفا می کنند. داشتن ناخن برای خاراندن و خراش دادن به ما کمک می کند. و مهم تر از آن هشداری می باشد که ناخن های ما از وضعیت سلامت […]

صدای ناخن هایتان را بشنوید

  آیا تغییرات روی ناخن ها دلیل خاصی داشته و حاکی از وجود یک مشکل سلامتی در بدن است؟ ناخن ها همه داستان را نمی گویند، اما اشارات مهمی هستند که نشان می دهند در بدن چه اتفاقاتی رخ می دهد. ایجاد شکاف و حفره روی ناخن هامی تواند حاکی از ابتلا به یک بیماری […]