توصیه های مهم تغذیه ای به هنگام آلودگی هوا

هوای آلوده معمولا از مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن دار، هیدروکربن‌های سوخته نشده، ذرات ریز معلق، برمید سرب و سایر ترک...

ادامه خواندن