نام شخص حقیقی/ حقوقی:گل افشان آرایش
وب‌سایت:https://www.golafshan.ir
پیش فاکتور
شماره تلفن / نمابر:02141175
آدرس فرستندهتهران- پونک جنوبی - ایران زمین شمالی - کوچه شکوفه سوم شرقی - پلاک ۳ - طبقه ٢ واحد ٤
کدپستی:1476734711
شماره اقتصادی:411113938696
شماره ثبت / شماره ملی:10101531483
#کد کالاشرح کالا یا خدماتتعدادمبلغ واحدمبلغ تخفیف
مبلغ کل ریال
مبلغ نهایی ریال
ریال
مهر و امضا فروشنده
مهر و امضا خریدار
چاپ این برگه بازگشت اقدام به پرداخت