نام شخص حقیقی/ حقوقیگل افشان آرایش
وب‌سایت:https://www.golafshan.ir
پیش فاکتور
شماره تلفن / نمابر02141175
آدرس:تهران، ستاری شمالی، بلوار میرزابابایی، ایران زمین شمالی، خیابان شکوفه دوم ، ۱۶ متری اول کوچه شکوفه سوم پلاک ۳
کدپستی:1476734711
شماره اقتصادی:411113938696
شماره ثبت / شماره ملی10101531483
#کد کالاشرح کالا یا خدماتتعدادمبلغ واحدمبلغ تخفیفمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
مهر و امضا فروشنده
مهر و امضا خریدار
چاپ این برگه بازگشت اقدام به پرداخت