لازم به ذکر است با توجه به شرایط موجود ( شیوع بیماری کرونا) این امکان وجود دارد تحویل سفارشات از جانب اداره پست با تاخیر انجام پذیرد.پیشاپیش قدردان صبوری شما هستیم.