داروخانه های استان سیستان و بلوچستان

نام داروخانه

آدرس

تلفن

پارسیان

خ.آزادی جنب آموزش پرورش

 

وحدت زاھدان

زاھدان -خ خیا م -روبروی مسجد مکی

2420184

حافظ

زاھدان-خ امیرالمومنین-بعدازتقاطع کوچه حافظ

3238361

داروخانه پاستور زاھدان

زاھدان- تقاطع خیام وتوحید

 

داروخانه آرایی زاھدان

زاھدان نبش کوثر٢٣

4512234

داروخانه آسیا زاھدان

زاھدان -خ مدرس حدفاصل مدرس ٨و١٠

2437121

داروخانه البرززاھدان

زاھدان-خ سیستان-نبش سیستان٢٩

4516238

داروخانه الزھراء)س

زاھدان -امام خمینی شرقی-روبروی پمپ بنزین

3229254

داروخانه امام حسن مجتبی )ع(

)بلواربعثت.جنب درمانگاه امام رضا)ع

4519119

داروخانه امیر زاھدان

زاھدان خ امیرالمومنین ٨

2444064

داروخانه ایمان

زاھدان -خ امام-روبروی سینما فرھنگ

3220590

داروخانه بعثت

زاھدان-خ کوثر-کوثر١٠

4503734

داروخانه تفتان زاھدان

زاھدان -خ تفتان

2448427

داروخانه ثامن الائمه زاھدان

خ.امیرالمومنین جنب مسجد علی بن ابیطالب

3234059

داروخانه جالینوس زاھدان

میدان مشاھیر جنب ساختمان پزشکان مشاھیر

2415291

داروخانه جامی

زاھدان – مجدیه -بین مجدیه ٢١و٢٣

3316974

داروخانه حکیم فروزش

)خ.آزادی روبروی درمانگاه امام جعفرصادق)ع

3223102

داروخانه دانش

زاھدان -بلوار دانشجو-دانشجو۴۴

2416297

داروخانه درمان زاھدان

 

2443322

داروخانه دکتر ابراھیمی

زاھدان –زیباشھر خ البرز حدفاصل البرز ۵ و ٧

3414670

داروخانه دکتر احمدی درمیان زاھدان

زاھدان – خ دانشگاه13

2426229

داروخانه دکتر جلالی طلب

زاھدان نبش میرحسینی ١٧

3212711

داروخانه دکتر خزاعی

   

داروخانه دکتر دینی)لقمان

زاھدان بلوار خرمشھر بین خرمشھر ١٩ و ١٧

4509521

داروخانه دکتر سندگل

زاھدان بین امیرالمومنین ١٠ و ١٢

3222220

داروخانه دکتر عرفانی

.خ.آزادی نبش حسین بر

3219989

داروخانه دکتر مختاری

)زاھدان بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع

٣-٣۴١١٢۶٠

داروخانه دکتر مرادی

خ.جام جم نبش خ امام خمینی

3211332

داروخانه دکتر ھمایون نژاد

خ.خیام8مقابل بانک سپه

2418023

داروخانه رستمکلایی

زاھدان-خ امیرالمومنین مقابل بانک ملی شعبه بلوچ

3228337

داروخانه زاھدان کیخا

زاھدان خیابان رجایی ٣٩

4500036

داروخانه ساحل زاھدان

زاھدان – خ مدرس مقابل آتیه بین مدرس ۵ و ٧

2412352

داروخانه سبحان

زاھدان-خ مصطفی تقاطع امیرالمومنین

3234857

داروخانه غیاثی

خ.بزرگمھر

2423031

داروخانه شبانه روزی بوعلی

خ.شھیدبھشتی

3213771

داروخانه شبانه روزی توحید زاھدان

خیـابان خیـام-جنب كلینیك تـخصصي شـفا

2449991

داروخانه شبانه روزی خاتم )النبین)ص

فلکه میرجاوه.جنب بیماستان خاتم

3222633

داروخانه شبانه روزی دکتر سنجری

خ.دانشگاه

3224090

داروخانه شبانه روزی ولیعصر)عج(زاھدان

زاھدان خ.آزادی شمالی جنب مصلی قدس

322258

داروخانه ملت

کنارپاساژارکیده

 

داروخانه خیام

تقاطع خیام وکمربندی خرمشھر

2449199

داروخانه صحت زاھدان

زاھدان-بلوارجمھوری٨

25147797

داروخانه صالحی

زاھدان خ-امام خمینی-حدفاصل شریعتی وامیرالمومنین

3233044

داروخانه فردوسی زاھدان

زاھدان -خ امیرالمومنین)ع(-نبش امیرالمومنین١١-ساختمان پاستور

2439912

داروخانه فیض زاھدان

زاھدان-تقاطع ٨٠دستگاه

2437616

داروخانه کیمیا زاھدان

زاھدان بازار

 

داروخانه مدرس زاھدان

زاھدان تقاطع بلوار بھداشت و بلوار جانبازان روبروی پارک لاله

2414240

داروخانه عزیزی

زاھدان روبروی بیمارستان خاتم

 

داروخانه مرکزی

زاھدان خیابان امام خمینی تقاطع بهشتی

3220317

داروخانه نصرت زھی

زاھدان خیابان مدرس – نرسیده به میدان تختي

2412966

داروخانه ویژه خاتم )الانبیاء)ص

زاھدان خیابان مصطفي خمیني- نبش خیابان بھشتي و امیرالمومنین

3250698

داروخانه یاس ) منصوری

زاھدان -کنارمسجد

 

داروخانھ امید

زاھدان-خ مدرس-جنب طب تصویری مرزنشینان

2428732

داروخانھ رازي

زاھدان فلکه میرجاوه.جنب بیمارستان خاتم الانبیا

3237088

فوریت ھای ھلال احمر

زاھدان خ امیرالمومنین )ع( میدان مالیه جنب بانک کشاورزی

3236436

داروخانه صدف

زاھدان -خ شهید طباطبائي

234409

طاھری بجد

زاھدان خ مرادقلی

 

داروخونه مھر

زاھدان خ جمران

 

داروخونه مبارکی

زاھدان خ غدیر

 

داروخانه افشاری

زابل خ بعثت چهارراه دکترا

 

داروخانه رزمجویی

زابل چهارراه دکترا

 

داروخانه حسن زاده

زابل میدان جهاد

 

داروخانه شفیعی

زابل چهارراه دکترا

 

داروخونه اروجی

زابل چھارراه دکترا

 

داروخونه عرفی

زابل خ امام خمینی

 

داروخونه راھداری

زابل خ فردوسی

 

داروخونه شجاع

زابل خ شهید باقری