اینستاگرام مشاوره رایگان

ريزش موی مردانه

دسته بندی :مو 18 فروردین 1398 151

اين عارضه می تواند در مردان يا زنان رخ دهد هرچند شيوع آن درآقايان بسيار بالاتر است. از نظر عاطفی طرز برخورد آقايان در رابطه با طاسی نسبت به خانم ها بسيار متفاوت است. ريزش مو در مردان وضعيت نامطلوبی تلقی شده ولی حداقل پديده قابل انتظاری بوده و جزئی از زندگی مردانه محسوب می شود در حاليکه ريزش مو درخانم ها ويران کننده بوده و به هيچ عنوان پذيرفتنی نمی باشد.

طاسی خانم ها حتی درسنين بالا موجب کاهش حس زنانگی و اعتماد به نفس و افت جايگاه وی درجامعه و خانواده شده و باعث ايجاد استرس شديد در فردمی گردد.
شايعترين نوع ريزش مو درآقايان آلوپسی آندروژنتيک (طاسی مردانه) می باشد. در اين بيماری فوليکول های موی سر که درحال ساختن موهای سالم و ضخيم هستند، تحت تأثير سه عامل ژنتيک، هورمون های مردانه و زمان به تدريج شروع به ساختن موهای ضعيف تر، نازک تر،کوتاه تر و شکننده ترمی کنند. موهای ضعيف در نهايت بسيار کوچک، باريک و تقريباً ناپيدا شده و عاقبت فوليکول اين مو مرده و از بين می رود و ديگر مويي از آن بوجود نمی آيد.
کمبود جريان خون در پوست سر نقشی در ايجاد طاسی با طرح مردانه ندارد. يكی از چيزهايی كه معمولاً در ريزش مو با طرح مردانه مشاهده می گردد پوست و موی چرب می باشد. دليل اين مسئله آن است که هورمون های مردانه هم بر فوليكول مو اثرگذارهستند و هم موجب افزايش ترشح غدد چربی پوست می گردند ولی چربی زياد مو يا شوره شديد نقشی در بروز طاسی با طرح مردانه ندارند. قبلاً معتقد بودندكه كار فكری زياد باعث بروز ريزش مو با طرح مردانه می گردد ولی درحال حاضر اين نظريه رد شده است. استفاده از هورمون های مردانه برای پرورش اندام باعث بروز آلوپسی آندروژنتيک می گردد .

 

 

درمان آلوپسی آندروژنتيک

درمان های موجود برای اين بيماری را می توان به دو گروه عمده تقسيم كرد:

درمان های دارويی

در اين قسمت دو داروی استاندارد و بی نهايت داروی غيراستاندارد و خانگی قرار دارد. در دسته اول محلول ماينوكسيديل و قرص فيناسترايد قرار دارند. به غير از اين داروها هيچكدام از مواد تجويز شده ديگر دارای اثرات شناخته شده و قطعی نبوده و بدليل وجود عوارض احتمالی بهتر است بهيچ عنوان استفاده نشوند. اثرات اين داروها فقط با استمرار استفاده باقی مانده و با قطع مصرف (حتی مصرف طولانی مدت) به تدريج پر پشتی موها از بين رفته و لذا مصرف آنها بايستی برای هميشه ادامه پيداكند. هيچکدام از اين داروها موجب رشد مجدد مو نشده بلکه فقط روند ريزش مو را کند و يا در مواردی بصورت موقت متوقف می کنند.
مکانيسم دقيق اثر محلول ماينوکسيديل کاملاً مشخص نيست ولی ديده شده است که ماينوکسيديل ريزش مو را در مناطقی که موها نازک و ضعيف شده اند کند کرده و موجب ضخیم شدن موهای نازک وکرکی می شود ولی باعث رشد مجدد مو در مناطق کاملاً طاس سر نمی گردد. بعبارت ديگر با مصرف ماينوکسيديل روند طاسی کند شده ولی موهای ريخته شده مجدداً در نمی آيند.
محلول ماينوكسيديل باغلظت های 5- 2درصد استفاده می شود. طرز مصرف محلول ماينوکسيديل از اهميت زيادی برخوردار است. محلول بايستی برروی پوست تميز و خشك بآرامی ماليده شده (ماساژ ملایم) و حداقل 4 ساعت قبل و بعد از آن نبايستی موها شسته شوند. پس از ماليدن دارو سشوار زدن موها ممنوع است. مقدار مصرف 60 – 30 قطره صبح وشب است. مصرف يکنوبت در روز ماينوکسيديل عمدتاً بی فايده است. برای بروز اثرات مثبت محلول ماينوكسيديل حداقل 6-4 ماه استعمال مداوم آن لازم بوده و حداكثر اثر آن 12 ماه بعد از شروع درمان آشكار می گردد. در اوايل درمان ممكن است ريزش موها ظاهراً بدتر شود كه اهميتی ندارد و بتدريج اثرات مفيد آن آشكار می گردد. نتايج درمانی محلول ماينوکسيديل در ريزش موی فرق و بالای سر بيشتر از طاسی در جلوی سر و خط رويش مو می باشد در حاليکه قسمت های اخير از نظر ظاهری و اجتماعی از اهميت بيشتری برای فرد و اطرافيان وی برخوردارهستند. محلول ماينوکسيديل درنواحی که اصلاً مو وجود ندارد کاری انجام نمی دهد. ماينوکسيديل در ريزش موی خانم ها (که معمولاً بصورت پراکنده و منتشرمی باشد) نيز بسيار مؤثر است. هر چقدر فرد جوان تر، تعداد موهای كركی اش بيشتر و اگر زمان طاسی كمتر از ده سال باشد اثرمحلول ماينوكسيديل بيشترمی گردد.
عوارض جانبی محلول ماينوکسيديل عمدتاً در پوست بوده و بيشتر بدليل وجود پروپيلن گليکول در محلول ماينوکسيديل اتفاق می افتند. اين عوارض عبارتند از خشكی پوست، پوسته ريزی، خارش و قرمزی پوست. اخيراً شکل کف ( Foam ) ماينوکسيديل هم به بازار آمده است که اين نوع، عوارض جانبی را ندارد. گاهی هم اين محلول باعث افزايش رشد موها در صورت و مناطق ديگر بدن می شود كه بيشتر در خانم ها رخ داده ولی اهميتی ندارد زيرا خودش خوب می شود. به نظر مؤلف بهتر است ماينوکسيديل در زمان حاملگی استفاده نشود.
همانطورکه گفته شد 3-2 ماه پس ازقطع مصرف ماينوکسيديل اثرات مثبت درمانی آن بتدريج از بين رفته و وضعيت موهای فرد به حالت اول بازمی گردد به عبارت ديگر برای حفظ اثرات آن بايستی مصرف دارو را تا آخر عمرادامه داد. درصورتيکه فرد می خواهد اقدام به کاشت موی طبيعی نمايد بايستی استعمال ماينوکسيديل را از چند هفته قبل از عمل قطع نموده زيرا اين دارو عروق خونی را گشاد کرده و لذا احتمال خونريزی در حين عمل را افزايش می دهد و حدود 2 هفته بعد از عمل مصرف آن را از سر گيرد. رعايت اين پريود زمانی موجب می گرددکه از ريزش موقتی موهای اطراف منطقه کاشت (که بدليل شوک ناشی از عمل است) تا حد زيادی ممانعت بعمل آيد.

قرص فيناسترايد (Propecia) به مقدار يک ميلي گرم در روز داروی ديگری است كه فقط در آقايان قابل استفاده است. مکانيسم اثر فيناسترايد مهار فعاليت آنزيم 5 آلفارداکتاز در ريشه مو می باشد و لذا مصرف آن اثر قابل ملاحظه ای بر تستوسترون بدن ندارد. متعاقب مصرف فيناسترايد ميزان دی هيدروتستوسترون تا حدود 3/2 کاهش پيداکرده در حاليکه تستوسترون تغييری نمی کند. تأثيرپذيری قرص فيناسترايد در بهبودی ريزش مو در فرق سر بيشتر از جلوی سر و خط رويش مو بوده و نيز مصرف فيناسترايد منجر به رشد موهای ضخيم و بلند می گردد .
اثر درمانی قرص فيناسترايد حدود 6 – 3 ماه پس از شروع دارو مشخص شده و يكسال بعد به حداکثر خود میرسد. اين اثرات در طی سال دوم درمان ثابت مانده و يا کمی کاهش پيدا میکنند. قرص فيناسترايد بیخطر بوده و عوارض جانبی آن خفيف،اندك و اكثراً قابل برگشت میباشند. اين عوارض عمدتاً مربوط به كاهش خفیف در اعمال جنسی مردانه (مانند کاهش ميل جنسی، اختلال در نعوظ و کاهش حجم منی) بوده و اهميتی ندارند زيرا اولاً با ادامه درمان بتدريج ناپديد شده و ثانياً درصورت قطع درمان نيز ظرف مدتی ازبين می روند. درارتباط با قرص فيناسترايد هيچگونه تداخل دارويی و يا آثار سوء بر کبد، کليه، مغز استخوان، چربی خون و تعداد اسپرم ها مشاهده نشده است. استفاده از قرص فيناسترايد در خانم ها ممنوع است. همچنين خانم های حامله حتی نبايستی به این قرص فيناسترايد دست بزنند . نظر به اینکه مصرف فیناستراید موجب اختلال در اندازه گیری یک ماده مربوط به تشخیص سرطان پروستات در آزمایش خون می گردد لذا فرد مصرف کننده فیناستراید در صورت مراجعه به پزشک بایستی استعمال این قرص را به ایشان اطلاع دهد.
اثرات مثبت درمانی فیناستراید و ماینوکسیدیل باقطع مصرف آنها در عرض چند ماه از دست رفته و ریزش موهای فرد دقیقاً به وضعیت اولیه یعنی حالت قبل از مصرف دارو بازمی گردد.توجه داشته باشید که با قطع مصرف این داروها ریزش موها تشدید نمی گردد بلکه موهایی که تحت اثر این داروها حفظ شده و یا ضخیم تر شده بوده اند بدلیل قطع دارو به تدریج به وضعیت اولیه خود درآمده و تحت تاثیر فرآیند طاسی مردانه دوباره دچار ضعیف شدگی و در نهایت ریزش می شوند.
عليرغم موقتی بودن اثرات مثبت داروهای فوق و مشکلات مصرف آنها، متخصصين پوست غالباً توصيه می کنند که اين داروها در کنار کاشت موی طبيعی برای چند سال (و گاهی همه عمر) استفاده شوند. علت اين است که معمولاً بهترين نتيجه کاشت مو برای طاسی مناطق جلو و قله سر بوجود آمده و نيز بالاترين نتيجه مصرف اين داروها برای طاسی منطقه ورتکس حاصل می گردد لذا منطقی است که نتيجه بگيريم مصرف همزمان اين داروها با کاشت مو نتايج مفید پيوند مو را فوق العاده تشدید نموده و رضايتمندی بيمار و پزشک را افزايش می دهد.

درمان های جراحی

دراين قسمت انواع روش های جراحی ترميم پوست سر و كاشت مو قرار دارند. با پيشرفت های سال های اخير در تکنيک های پيوند موی طبيعی در حال حاضر کمتر از روش های جراحی قديمی مانند جمع کردن پوست سر و غيره استفاده شده و امروزه می توان ادعا کرد که:
بهترين روش ترميم در طاسی با طرح مردانه در خانم ها و آقايان استفاده از کاشت موی طبيعی است که اگر اينکار توسط متخصصين پوست باصلاحيت و دارای تجربه علمی و عملی انجام شود، نتايج بسيار درخشان و فوق العاده ای به همراه خواهد داشت.پیوند موی طبیعی روشی جهت انتقال مو از منطقه پر پشت به منطقه کم پشت است.

آيا مصرف شامپوهاي خاص در جلوگيري از ريزش مو مؤثرست

: مصرف شامپوهاي خاص نيز در جلوگيري از ريزش موها تا حدودي موثر هستند و در برخي از موارد ريزش موي مردان به دليل التهابات پوست سر افزايش مي‌يابد. بنابراين استفاده از شامپوي مناسب سازگار با جنس پوست سر از التهابات كاسته و منجر به كاهش ريزش موي سر مي‌شود. در مواردی که ریزش مو همراه با شوره سر می باشد شامپوهای ضد شوره ممکن است به کاهش ریزش مو نیز کمک نماید.

در نهايت روشهاي كاشت مو نيز وجود دارد كه روشهاي هزينه‌ بر و طولاني مدت هستند و فقط به دست افراد متخصص و ماهر اين روشها موفقيت‌آميز است.

factor

مقالات مرتبط

    لینک کوتاه: